KOrt over projektområde

Dispensation til at oprense lagune anlægget ved Gillesbæk

Faxe Kommune har givet dispensation til Faxe Forsyning til at oprense det spildevandstekniske anlæg lagunen, som ligger ved Gillesbækken vest for Haslev

Laguneanlægget er et spildevandsteknisk anlæg, som renser udledningen fra industriområderne i den vestlige del af Haslev. Spildevandet udledes til grøfter, hvorfra vandet ledes gennem lagune bassinerne. I disse bassiner nedfældes forurenet materiale og næringsstoffer så vandkvaliteten forbedres. Forurenet sediment ophobes på bunden af det spildevandstekniske anlæg, og det er derfor nødvendigt at rense bassinerne op, for at sikre deres funktion fremadrettet. 

Af hensyn til dyrelivet, er det nødvendigt at udføre oprensningen inden den 1. marts, da padderne har forladt bassinerne over vinteren, og vi er uden for fuglenes yngletid. Inden for den fastsatte tidsperiode vil projektet derfor ikke påvirke det naturlige dyreliv omkring anlægget. 

 

Afgørelsen er vedhæftet her på siden. Den kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet frem til den 17. januar 2023. I tilladelsen kan du se en udførlig klagevejledning til, hvordan du klager og hvem der er klageberettigede i sagen.

BilagStørrelse
PDF ikon Dispensation til oprensning653.37 KB
Opdateringsdato: 12.01.2023 - 15:58

Kontaktinformation

Center for Plan & Miljø

Naturteamet

Frederiksgade 9

4690 Haslev

E-mail: naturogmiljoe@faxekommune.dk

Tlf. 56 20 30 61

Telefonen er åben mandag-fredag fra 9.00-13.00, dog torsdag fra 9:00-17:00