Dispensation til påbegynde grave- og støbearbejdet for fundament – Brenntag Nordic Høsten

Brenntag Nordic Høsten ønsker at påbegynde grave- og støbearbejdet for fundamentet til en ny lagerhal, på ejendommen Høsten Teglværksvej 47, 4690 Haslev.

Faxe Kommune har på baggrund af det fremsendte materiale truffet afgørelse om, at der kan gives tilladelse til, at påbegynde bygge- og anlægsarbejdet før der forelægger en miljøgodkendelse af udvidelsen.

Afgørelsen om dispensation til at påbegynde bygge- og anlægsarbejde kan ikke påklages.

Kommunen skal samtidig oplyse, at der til enhver tid er adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som kommunen er i besiddelse af, samt i sagen i øvrigt, jf.
offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.
 

Opdateringsdato: 09.11.2022 - 11:49

Kontaktinformation

Faxe Kommune
Natur & Miljø
Frederiksgade 9
4690 Haslev
Telefon 56 20 30 00
E-mail: naturogmiljoe@faxekommune.dk

Telefonen er åben mandag-fredag fra 9.00-13.00