Dispensation til påbegyndelse af bygge- og anlægsarbejde Royal Unibrew, Faxe Allé 1 4640 Faxe

Royal Unibrew ønsker at etablere ny terminalbygning, lavlager samt indendørs vaskeplads på ejendommen Faxe Alle 1, 4640 Faxe.

Faxe Kommune har på baggrund af det fremsendte materiale truffet afgørelse om, at der kan gives tilladelse til, at påbegynde bygge- og anlægsarbejdet før der forelægger en miljøgodkendelse af udvidelsen.

Afgørelsen om dispensation til at påbegynde bygge- og anlægsarbejde kan ikke påklages.

Kommunen skal samtidig oplyse, at der til enhver tid er adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som kommunen er i besiddelse af, samt i sagen i øvrigt, jf. offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

BilagStørrelse
Dispensation141.33 KB
Opdateringsdato: 10.07.2020 - 12:51

Kontaktinformation