Dispensation til påbegyndelse af bygge- og anlægsarbejde Royal Unibrew, Faxe Allé 1 4640 Faxe

Royal Unibrew ønsker at etablere udvidelse af tappekolonne på ejendommen Faxe Alle 1, 4640 Faxe.

Faxe Kommune har på baggrund af det fremsendte materiale truffet afgørelse om, at der kan gives tilladelse til, at påbegynde bygge- og anlægsarbejdet før der forelægger en miljøgodkendelse af udvidelsen.

Afgørelsen om dispensation til at påbegynde bygge- og anlægsarbejde kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Kommunen skal samtidig oplyse, at der til enhver tid er adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som kommunen er i besiddelse af, samt i sagen i øvrigt, jf. offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

BilagStørrelse
PDF ikon Dispensation207.88 KB
Opdateringsdato: 27.08.2021 - 10:48

Kontaktinformation

Faxe Kommune
Natur & Miljø
Frederiksgade 9
4690 Haslev
Telefon 56 20 30 00
E-mail: naturogmiljoe@faxekommune.dk

Telefonen er åben mandag-fredag fra 9.00-13.00