Fornyelse af indvindingstilladelse til Dalby-Rode Vandværk

Faxe Kommune har meddelt tilladelse til fornyelse af indvindingstilladelse til Dalby-Rode Vandværk og har desuden truffet afgørelse om ikke VVM-pligt for projektet.

Faxe Kommune har meddelt fornyet tilladelse til indvinding af grundvand til Dalby-Rode Vandværk. Indvindingstilladelsen omfatter indvinding af 230.000 m3/år.

Tilladelsen kan påklages frem til 5. november 2021. Klagevejledning fremgår af tilladelsen.

Faxe Kommune har desuden truffet afgørelsen om ikke VVM-pligt for fornyelsen af indvindingstilladelsen.

Afgørelsen om ikke VVM-pligt kan påklages frem til 5. november 2021. Klagevejledning fremgår af afgørelsen.

Tilladelsen, afgørelsen om ikke VVM-pligt samt indsendt VVM-screeningskema fra Dalby-Rode Vandværk kan ses nedenfor.

Opdateringsdato: 03.11.2021 - 15:47