Godkendelse af projekt for fjernvarmeforsyning af nyt boligområde Lysholm Alle

Faxe Kommune har i medfør af varmeforsyningsloven meddelt projektgodkendelse af fjernvarmeforsyning af nyt boligområde Lysholm Alle.

Afgørelsen kan senest den 16. februar 2023 påklages til Energiklagenævnet. Klagevejledning er anført i afgørelsen.