Godkendelse af projekt for fjernvarmeforsyning af område Grøndalsparken

Faxe Kommune har i medfør af varmeforsyningsloven meddelt projektgodkendelse af fjernvarmeforsyning af område Grøndalsparken.

Afgørelsen kan senest den 11. april 2023 påklages til Energiklagenævnet. Klagevejledning er anført i afgørelsen.

BilagStørrelse
PDF ikon Projektgodkendelse Grøndalsparken123.79 KB