Godkendelse af projekt for fjernvarmeforsyning af område Pilevang

Faxe Kommune har i medfør af varmeforsyningsloven meddelt projektgodkendelse af fjernvarmeforsyning af område Pilevang.

Afgørelsen kan senest den 11. april 2023 påklages til Energiklagenævnet. Klagevejledning er anført i afgørelsen.

BilagStørrelse
PDF ikon Projektgodkendelse Pilevang122.95 KB