Godkendelse af projekt for fjernvarmeforsyning af område Sclerosehospitalet

Faxe Kommune har i medfør af varmeforsyningsloven meddelt projektgodkendelse af fjernvarmeforsyning af område Sclerosehospitalet.

Afgørelsen kan senest den 16. februar 2023 påklages til Energiklagenævnet. Klagevejledning er anført i afgørelsen.