Godkendelse af projekt for fjernvarmeforsyning af området Egedevej

Faxe Kommune har i medfør af varmeforsyningsloven meddelt projektgodkendelse af fjernvarmeforsyning af området Egedevej.

Afgørelsen kan senest den 3. oktober 2022 påklages til Energiklagenævnet. Klagevejledning er anført i afgørelsen.
 

BilagStørrelse
PDF ikon Projektgodkendelse Egedevej153.74 KB