Godkendelse af projekt for fjernvarmeforsyning af området Faxe Syd

Faxe Kommune har i medfør af varmeforsyningsloven meddelt projektgodkendelse af fjernvarmeforsyning af området Faxe Syd.

Afgørelsen kan senest den 3. oktober 2022 påklages til Energiklagenævnet. Klagevejledning er anført i afgørelsen.
 

BilagStørrelse
PDF ikon Projektgodkendelse Faxe Syd158.33 KB