Miljøgodkendelse til Faxe Motocrossbane - Nordhjemsvej 6, 4640 Faxe

Enduro Klub Danmark har søgt om fornyet miljøgodkendelse til Faxe Motocrossbane på ejendommen Nordhjemsvej 6, 4640 Faxe.

Der har været baner på matriklen siden starten af 1980’erne. Faxe Motocrossbane består af en motocrossbane, der har ligget der i mange år, samt en nyere endurobane. I forbindelse med miljøgodkendelsen, etableres 3 støjvolde af ren jord.

Faxe Kommune meddeler på baggrund af den miljøtekniske beskrivelse samt kommunens vurdering, miljøgodkendelse til Faxe Motocrossbane. Afgørelsen er meddelt i henhold til kapitel 5 i miljøbeskyttelsesloven.

Afgørelserne kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af enhver med væsentlig individuel interesse i sagens udfald. Eventuel klage skal indsendes til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen senest den 28. april 2022. Klagevejledning findes i afgørelsen.

Kommunen skal samtidig oplyse, at der til enhver tid er adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som kommunen er i besiddelse af, samt i sagen i øvrigt, jf. offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

BilagStørrelse
PDF ikon Miljøgodkendelse Faxe Motocrossbane3.7 MB
Opdateringsdato: 31.03.2022 - 10:54

Kontaktinformation

Faxe Kommune
Natur & Miljø
Frederiksgade 9
4690 Haslev
Telefon 56 20 30 00
E-mail: naturogmiljoe@faxekommune.dk

Telefonen er åben mandag-fredag fra 9.00-13.00