Miljøgodkendelse til produkthandel – Rønnede Miljøcenter

Faxe Kommune meddeler miljøgodkendelse til produkthandel på Rønnede Miljøcenter.

Rønnede Miljøcenter har søgt om miljøgodkendelse til Miljøgodkendelse til produkthandel på ejendommen Industrivej 32 - 34, 4683 Rønnede.

Faxe Kommune meddeler på baggrund af den miljøtekniske beskrivelse samt kommunens vurdering, miljøgodkendelse til Miljøgodkendelse til produkthandel.

Afgørelsen er meddelt i henhold til kapitel 5 i miljøbeskyttelsesloven.

Afgørelserne kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af enhver med væsentlig individuel interesse i sagens udfald. Eventuel klage skal indsendes til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen senest den 25. marts 2022. Klagevejledning findes i afgørelsen.

Kommunen skal samtidig oplyse, at der til enhver tid er adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som kommunen er i besiddelse af, samt i sagen i øvrigt, jf. offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Opdateringsdato: 25.02.2022 - 10:11