Nedsivningstilladelse til legeplads ved Børnehuset Frøen

Faxe Kommune har den 11. august 2021 modtaget en byggeansøgning på en ny legeplads med hybridgræs og kunstgræs på nogle af arealerne, hos Børnehuset Frøen, Frøgårdsvej 21, 4690 Haslev.

Faxe Kommune meddeler på baggrund af den miljøtekniske beskrivelse samt kommunens vurdering, nedsivningstilladelse. Tilladelsen er meddelt i henhold til kapitel 3 i miljøbeskyttelsesloven.

Nedsivningstilladelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af enhver med væsentlig individuel interesse i sagens udfald. Eventuel klage skal indsendes til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen senest den 15. oktober 2021. Klagevejledning findes i tilladelsen.

Kommunen skal samtidig oplyse, at der til enhver tid er adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som kommunen er i besiddelse af, samt i sagen i øvrigt, jf. offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

BilagStørrelse
PDF ikon Nedsivningstilladelse Frøen1.59 MB
Opdateringsdato: 17.09.2021 - 11:34

Kontaktinformation

Faxe Kommune
Natur & Miljø
Frederiksgade 9
4690 Haslev
Telefon 56 20 30 00
E-mail: naturogmiljoe@faxekommune.dk

Telefonen er åben mandag-fredag fra 9.00-13.00