Nedsivningstilladelse til legepladser med hybridgræs – Møllen Vuggestue, Lillebo Børnehus og Karise Børnehus

Faxe Kommune har den 11. august 2021 modtaget byggeansøgninger på nye legepladser med mindre arealer hybridgræs, hos Møllen Vuggestue, Møllevangen 8, 4683 Rønnede, Lillebo Børnehus, Grøndalsvej 35, 4690 Haslev og Karise Børnehus, Møllevej 4, 4653 Karise.

Faxe Kommune meddeler på baggrund af den miljøtekniske beskrivelse samt kommunens vurdering, nedsivningstilladelse. Tilladelsen er meddelt i henhold til kapitel 3 i miljøbeskyttelsesloven.

Nedsivningstilladelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af enhver med væsentlig individuel interesse i sagens udfald. Eventuel klage skal indsendes til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen senest den 21. oktober 2021. Klagevejledning findes i tilladelsen.

Kommunen skal samtidig oplyse, at der til enhver tid er adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som kommunen er i besiddelse af, samt i sagen i øvrigt, jf. offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Opdateringsdato: 23.09.2021 - 09:11

Kontaktinformation

Faxe Kommune
Natur & Miljø
Frederiksgade 9
4690 Haslev
Telefon 56 20 30 00
E-mail: naturogmiljoe@faxekommune.dk

Telefonen er åben mandag-fredag fra 9.00-13.00