Orientering vedr. VVM-screening af gyllebeholder

Gyllebeholder til biomasse på Præstøvej, matr.1af Vindbyholt, Roholte, skal ikke VVM-screenes

Faxe Kommune har modtaget en ansøgning om etablering af gyllebeholder til biomasse på Præstøvej, matr.1af Vindbyholt, Roholte.

Center for Plan & Miljø har vurderet, at gyllebeholderen ikke skal VVM-screenes, da beholderen er omfattet af husdyrgødningsbekendtgørelsen.

Vedlagt er Faxe Kommunes vurdering samt udtalelse fra Miljøstyrelsen og uvildig advokatvurdering.

Opdateringsdato: 19.12.2022 - 12:24