Påbud om ændring af vilkår om præstationskontrol for dioxiner og furaner – Faxe Kalk Ovnanlæg

Faxe Kalk A/S har søgt om en ændring af vilkårene for præstationskontrol for furaner og dioxiner, på Ovnanlægget Gl. Strandvej 14, 4640 Faxe.

Præstationsionskontrollen er en del af BAT-konklusionen fra 2013 for Kalkindustrien. På baggrund af de seneste målinger, samt de råvarer og brændsler Faxe Kalk anvender i produktionen, meddeler Faxe Kommune påbud om ændring af vilkårene for præstationsmåling af furaner og dioxiner, så frekvensen ændre fra hvert 2. år til hvert 4. år.

Afgørelsen er meddelt i henhold til kapitel 5 i miljøbeskyttelsesloven.

Afgørelserne kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af enhver med væsentlig individuel interesse i sagens udfald. Eventuel klage skal indsendes til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen senest den 23. september 2020. Klagevejledning findes i afgørelsen.

Kommunen skal samtidig oplyse, at der til enhver tid er adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som kommunen er i besiddelse af, samt i sagen i øvrigt, jf. offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

BilagStørrelse
PDF ikon Påbud om ændring af vilkår163.11 KB
Opdateringsdato: 26.08.2020 - 14:03

Kontaktinformation