Spildevandstilladelse til Haslev Fjernvarme a.m.b.a – grundvandssænkning

I forbindelse med bygning af nyt Flisværk ønsker Haslev Fjernvarme lokalt at sænke grundvandsstanden midlertidigt. Grundvandssænkningen er af et omfang som ikke kræver tilladelse. Vandet ledes til den offentlige kloak.

I forbindelse med bygning af nyt Flisværk ønsker Haslev Fjernvarme lokalt at sænke grundvandsstanden midlertidigt. Grundvandssænkningen er af et omfang som ikke kræver tilladelse. Vandet ledes til den offentlige kloak.

Faxe Kommune meddeler på baggrund af den miljøtekniske beskrivelse samt kommunens vurdering, spildevandstilladelse. Tilladelsen er meddelt i henhold til kapitel 4 i miljøbeskyttelsesloven.

Spildevandstilladelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af enhver med væsentlig individuel interesse i sagens udfald.  Klagevejledning findes i tilladelsen.

Opdateringsdato: 17.09.2020 - 16:19