Spildevandstilladelse til Johs Møllers Maskiner A/S – vaskeplads

Johs Møllers Maskiner A/S etablerer en vaskeplads på ejendommen Symbiosen 3-5, 4683 Rønnede. Spildevand fra vaskepladsen ledes via olieudskiller til den offentlige spildevandskloak.

Johs Møllers Maskiner A/S etablerer en vaskeplads på ejendommen Symbiosen 3-5, 4683 Rønnede. Spildevand fra vaskepladsen ledes via olieudskiller til den offentlige spildevandskloak.

 

Faxe Kommune meddeler på baggrund af den miljøtekniske beskrivelse samt kommunens vurdering, spildevandstilladelse til vaskepladsen. Tilladelsen er meddelt i henhold til kapitel 4 i miljøbeskyttelsesloven.

 

Spildevandstilladelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af enhver med væsentlig individuel interesse i sagens udfald. Eventuel klage skal indsendes til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen senest den 13. oktober 2020. Klagevejledning findes i

tilladelsen.

 

Kommunen skal samtidig oplyse, at der til enhver tid er adgang til aktindsigt i de resultater af

virksomhedens egenkontrol, som kommunen er i besiddelse af, samt i sagen i øvrigt, jf.

offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Opdateringsdato: 15.09.2020 - 14:07