Spildevandstilladelse til SuperBrugsen Faxe Ladeplads – Supermarked med slagteriafdeling

COOP Danmark A/S har etablereret SuperBrugsen Faxe Ladeplads på ejendommen Hovedgaden 24, 4654 Faxe Ladeplads. Spildevand fra supermarked og slagteriafdeling ledes via fedtudskilleranlæg til den offentlige spildevandskloak.

Faxe Kommune meddeler på baggrund af den miljøtekniske beskrivelse samt kommunens vurdering, spildevandstilladelse til SuperBrugsen Faxe Ladeplads. Tilladelsen er meddelt i henhold til kapitel 4 i miljøbeskyttelsesloven.

Spildevandstilladelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af enhver med væsentlig individuel interesse i sagens udfald. Eventuel klage skal indsendes til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen senest den 4. juni 2020. Klagevejledning findes i tilladelsen.

Kommunen skal samtidig oplyse, at der til enhver tid er adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som kommunen er i besiddelse af, samt i sagen i øvrigt, jf. offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Opdateringsdato: 29.06.2020 - 10:40

Kontaktinformation