Spildevandstilladelse til vaskehal ved SuperBrugsen i Haslev

OK a.m.b.a. ønsker at etablere en vaskehal ved SuperBrugsen i Haslev, Lysholm Alle 5, 4690 Haslev. Spildevand fra vaskehallen ledes til den offentlige spildevandsledning.

Faxe Kommune meddeler på baggrund af den miljøtekniske beskrivelse samt kommunens vurdering, spildevandstilladelse til vaskehal. Tilladelsen er meddelt i henhold til kapitel 4 i miljøbeskyttelsesloven.

Spildevandstilladelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af enhver med væsentlig individuel interesse i sagens udfald. Eventuel klage skal indsendes til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen senest den 27. maj 2020. Klagevejledning findes i tilladelsen.

Kommunen skal samtidig oplyse, at der til enhver tid er adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som kommunen er i besiddelse af, samt i sagen i øvrigt, jf. offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

BilagStørrelse
Spildevandstilladelse vaskehal816.03 KB
Opdateringsdato: 29.06.2020 - 10:40

Kontaktinformation