Oversigtskort

Tilladelse og dispensation til to spang over vandløbet Viveruprenden

Faxe Kommune har modtaget en ansøgning om 2 spang over Viveruprenden.

De to spang opbygges af to vanger af 6 meter bestående af sammenlimede t1 lægter med rækværk. De lægges på betonsten, som nedgraves ved kronekant og ned til ca. 20 cm under, så gangareal på spang vil gå ud i et med terræn på hver side af vandløbet.

Bredden på de to spang bliver maximalt 150 cm.

 

Klagemulighed

Tilladelsen til de to spang kan påklages til d. 31. maj 2023. Du kan se mere i vedlagte afgørelse om klageberettigede og om hvordan man klager.

BilagStørrelse
PDF ikon Tilladelse381.83 KB
Opdateringsdato: 04.05.2023 - 10:40

Kontaktinformation

Kontakt vandløbsgruppen på

mail: naturogmiljoe@faxekommune.dk
Telefon: 56 20 30 64

Telefonen er åben mandag-fredag fra 9.00-13.00, dog torsdag fra 9:00-17:00