Tilladelse til boardwalk og spang på sygehusengen

Faxe Kommune har meddelt tilladelse til en ny sti omkring Faxe Å syd for Faxe Sundhedscenter.

Stien anlægges som en boradwalk med en spang over Faxe Å, og vil får forbindelse til stisystemet omkring Hovby Eng. Boardwalken indgår i en helhedsplan, hvor parkanlægget omkring sundhedscenteret skal omdannes til udend'ørs rehabiliteringscenter for senhjerneskadede borgere. Stien vil også være åben for offentlig adgang.

 

Kommunens tilladelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet inden fire uger fra denne offentliggørelse, det vil sige senest den 22. september 2020. I tilladelsen kan du se en udførlig klagevejledning til, hvordan du klager og hvem der er klageberettigede i sagen. 

 

Spørsgmål til projektet kan sendes til kommunens Natur & Miljø afdeling. 

BilagStørrelse
PDF ikon tilladelse_til_spang_over_faxe_aa.pdf3.32 MB
Opdateringsdato: 25.08.2020 - 09:37

Kontaktinformation