Tilladelse til brinksikring i Vivede Mølleå

Faxe Kommune meddeler hermed tilladelse til brinksikring pga. kraftig erosion ind mod beboelsesbygningen på Vivede Møllehuse 8.

Brinksikring udføres med et lag på ca. 30 cm af stenmaterialer i udlagt på geotextil over en 20 meter lang strækning. 

 

Kommunens tilladelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet inden fire uger fra denne offentliggørelse, dvs. den 1. juni 2020. I tilladelsen kan du se en udførlig klagevejledning til, hvordan du klager og hvem der er klageberettigede i sagen. 

Spørsgmål til projektet kan sendes til Natur & Miljø.

Opdateringsdato: 04.08.2020 - 12:05

Kontaktinformation