Tilladelse til etablering af sandfang i Skoverup Bæk

Faxe Kommune har meddelt tilladelse til etablering af et sandfang samt udvidelse af et sandfang i Skoverup Bæk

Sandfangene ønskes etableret/udvidet for at hindre sandflugt i vandløbet og dermed minimere behovet for oprensning af vandløbet.

Et udkast til tilladelsen har været i offentlig høring fra 28. maj til 25. juni 2021, der indkom ingen høringssvar.

Der er samtidig med tilladelsen meddelt afgørelse om, at projektet ikke er omfattet af VVM-pligt.

Afgørelsen om tilladelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet frem til 11. august 2021
Du finder en nærmere klagevejledning i tilladelsen, som kan læses under bilag her på siden.