kort

Tilladelse til at fjerne rørlagt vandløb

Faxe Kommune har modtaget en ansøgning om at fjerne det gamle forløb af Troelstrup Bæk, som ikke længere er i brug.

I forbindelse med forberedende byggearbejde på Troelstrup Bygade 2 DEGF har ejer fundet en stor Ø60 cm betonledning, som ligger på tværs af flere af matriklerne. Ældre dokumenter som viser, at ledningen er det tidligere forløb af den rørlagte Troelstrup Bæk, som i dag løber i rør langs Troelstrup Bygade, og diverse tilsyn har vist, der er ikke er sluttet vand på ledningen. Faxe Kommune har derfor meddelt tilladelse efter vandløbsloven til at fjerne rørledningen. 

Projektet har været i fire ugers offentlig høring, og vi har ikke modtaget nogle bemærkninger til projektet. 

BilagStørrelse
PDF ikon Tilladelse791.19 KB
Opdateringsdato: 18.02.2022 - 00:30

Kontaktinformation

Kontakt vandløbsgruppen på

mail: naturogmiljoe@faxekommune.dk
Telefon: 56 20 30 64

Telefonen er åben mandag-fredag fra 9.00-13.00, dog torsdag fra 9:00-17:00