Tilladelse til midlertidig udspredning af trykprøvevand fra Baltic Pipe Projektet til landbrugsjord

Faxe Kommune har meddelt tilladelse til midlertidig udspredning af trykprøvevand fra Baltic Pipe Projektet til landbrugsjord

Baltic Pipe projektet har ansøgt om udspredning af trykprøvevand fra Baltic Pipe Projektet til landbrugsjord.

Faxe Kommune giver hermed midlertidig tilladelse til udspredning af 13.500 m3 trykprøvevand fra Baltic Pipe Projektet. Vandet har været anvendt til tæthedsprøvning af Baltic Pipe gasledningen og ønskes nu spredt ud på jorden. Vi meddeler tilladelsen i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 19, samt bestemmelserne i spildevandsbekendtgørelsen § 44. Tilladelsen gælder matrikelnumrene 1af Vindbyholt By, Roholte, samt 1g, 16a og 10a, Roholte by, Roholte. Kort er vedlagt bagerst I tilladelsen.

På baggrund af ansøgningen er det Faxe Kommunes vurdering, at udspredning af trykprøveand fra Baltic Pipe projektet, kan foregå uden at forsage miljøskade på arealet, eller omkringliggende vandløg eller søer.
 

Afgørelsen kan, inden 4 uger fra den er meddelt, påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber den 23. november 2021. Klagevejledning kan findes i afgørelsen.

Opdateringsdato: 28.10.2021 - 14:20

Kontaktinformation

Faxe Kommune
Natur & Miljø
Frederiksgade 9
4690 Haslev
Telefon 56 20 30 00
E-mail: naturogmiljoe@faxekommune.dk

Telefonen er åben mandag-fredag fra 9.00-13.00