kort

Tilladelse til ny rørbro i Karise Bæk

Faxe Kommune har givet tilladelse til en ny rørbro i Karise Bæk, som skal give forsyningen adgang til et kommende regnvandsbassin.

Broen anlægges med et betonrør på 2 meter i diameter og en længde på 6 meter. Røret graves en halv meter ned under regulativmæssig vandløbsbunden. Det er Faxe Kommunes vurdering, at røret ikke vil udgøre en spærring for vandafledningen eller for vandrende fisk og smådyr. 

Der er fire ugers klagefrist på afgørelsen startende fra d. 12. august. Du kan finde en klagevejledning bagerst i vedhæftede afgørelse. 

Opdateringsdato: 12.08.2022 - 10:02

Kontaktinformation

Kontakt vandløbsgruppen på

mail: naturogmiljoe@faxekommune.dk
Telefon: 56 20 30 64

Telefonen er åben mandag-fredag fra 9.00-13.00, dog torsdag fra 9:00-17:00