Tilladelse til platform langs Freerslev Å

Faxe Kommune har meddelt tilladelse til en platform langs Freerslev Å ved Druestrup Friskole

Druestrup Friskole har ansøgt om at etablere en platform langs Freerslev Å. Platformen skal b.la. bruges i det daglige på skolen, hvor skoleklasser ofte har undervisning og vandaktiviteter langs vandløbet. Platformen gør det nemmere for børnene at nærmere sig vandløbet med ketchere o. lign, når de undersøger vandløbsmiljøet.

Platformen skal også benyttes af gæsterne i de tre shelters, som er opført på skolens grund, og hvor der er offentlig adgang.

Faxe Kommune har lagt særlig vægt på, at projektet ikke har konsekvenser for de afvandingsmæssige forhold i Freerslev Å, og at platformen forbedrer mulighederne for offentlighedens adgang til vandløbet. 

 

Kommunens tilladelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet inden fire uger fra denne offentliggørelse, dvs. den 1. juni 2020. I tilladelsen kan du se en udførlig klagevejledning til, hvordan du klager og hvem der er klageberettigede i sagen. 

Spørgsmål til projektet kan sendes til Natur & Miljø

BilagStørrelse
PDF ikon Tilladelse1.45 MB
Opdateringsdato: 29.09.2021 - 22:00

Kontaktinformation

Kontakt vandløbsgruppen på

mail: naturogmiljoe@faxekommune.dk
Telefon: 56 20 30 64

Telefonen er åben mandag-fredag fra 9.00-13.00, dog torsdag fra 9:00-17:00