Oversigtskort

Tilladelse til regulering af Hulhøjbækken

Atkins har på vegne af Lokaltog ansøgt om at forlægge en mindre strækning af det private vandløb Hulhøjbækken, da banedæmningen skal udvides for at overholde gældende banenormer.

Hulbækken forlægges ca. 3 meter længere væk fra banedæmningen, og der graves et nyt tracé frem til en eksisterende overkørsel ca. 30 meter nedstrøms. 

Klagemulighed

Tilladelsen til projektet kan påklages til d. 31. maj 2023. Du kan se mere i vedlagte afgørelse om klageberettigede og om hvordan man klager.

BilagStørrelse
PDF ikon Tilladelse877.4 KB
Opdateringsdato: 04.05.2023 - 11:07

Kontaktinformation

Kontakt vandløbsgruppen på

mail: naturogmiljoe@faxekommune.dk
Telefon: 56 20 30 64

Telefonen er åben mandag-fredag fra 9.00-13.00, dog torsdag fra 9:00-17:00