Tilladelse til regulering af Sandfang i Vendebækken

Faxe Kommune har meddelt tilladelse til en regulering af et sandfang i det offentlige vandløb Vendebækken.

Faxe Kommune meddeler hermed en tilladelse til at foretage en regulering af et sandfang i Vendebækken. Regulering skal sikre, at brinkerne i sandfanget ikke eroderer samt optimere opsamlingen af sand. 

Faxe Kommune har udarbejdet en tilladelse, en VVM-screening samt en afgørelse om ikke VVM-pligt.

Kommunens tilladelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet inden fire uger fra denne offentliggørelse, det vil sige senest den 6. april 2023. I tilladelsen kan du se en udførlig klagevejledning til, hvordan du klager og hvem der er klageberettigede i sagen. 

Spørgsmål til projektet kan sendes til Natur & Miljø, Faxe Kommune.