Tilladelse til renovering af Rønnede Vandværk

Faxe Kommune meddeler tilladelse efter Vandforsyningsloven § 21 til udskiftning af filtermateriale og renovering af iltningstårn på Rønnede Vandværk.

Faxe Kommune har meddelt tilladelse til renovering af Rønnede Vandværk. Renoveringen indebærer primært udskiftning af filtersand, renovering af iltningstårn og rengøring af vandværket.

Tilladelsen kan påklages frem til 25. april 2022. Klagevejledning fremgår af tilladelsen.

Tilladelsen med bilag kan ses nedenfor.

Opdateringsdato: 28.03.2022 - 10:40