Tilladelse til restaurering af Krusebæk gennem Strandparken

I Faxe Kommune er der mange skønne rekreative arealer – et af dem er Strandparken i Faxe Ladeplads: En lille vildtvoksende park på Strandvejen 7, mellem stranden og sommerhusområdet ved Krygersvej.

Byrådet har besluttet en ”opgradering” af Strandparken, og bad borgerne om deres mening om hvad der burde ske. Det har b.la. medført, at der er arbejdet på bålhytten, som har fået mere lys, og at der er sat flere bænke op gennem området. Faxe Kommune arbejder også med at genåbne et rørlagt vandløb, der løber gennem Strandparken, og oprense mindre områder i de tilvoksede søer.

Vi ønsker også at forbedre de fysiske forhold i Krusebæk, som løber gennem Strandparkens vestlige grænse. I projektet vil vi arbejde med flere forskellige tiltag, som skal skabe mere strømvariation i vandløbet samt skabe flere og bedre levesteder for vandløbsorganismerne. Du kan læse mere om de konkrete tiltag i projektforslaget nedenfor. 

Faxe Kommune har meddelt tilladelse til projektet efter vandløbsloven, naturbeskyttelsesloven og miljøvurderingsloven. Der er fire ugers klagefrist på kommunens tilladelser, og du kan finde en klagevejledning bagerst i de respektive afgørelser herunder.

 

Opdateringsdato: 06.05.2022 - 14:25

Kontaktinformation

Kontakt vandløbsgruppen på

mail: naturogmiljoe@faxekommune.dk
Telefon: 56 20 30 64

Telefonen er åben mandag-fredag fra 9.00-13.00, dog torsdag fra 9:00-17:00