placering af spang over Karise Bæk

Tilladelse til spang over Karise Bæk

Faxe Kommune har meddelt tilladelse til en ny spang over Karise Bæk ved Karise Præstegård.

Kulturgruppen Fru Marthe har ansøgt om at etablere en ny spang over Karise Bæk for at skabe adgang fra stierne gennem Karise by til den historiske Fru Marthes Kilde ved Karise Præstegård. Spangen placeres mellem Faxe Kommunes ejendom nord for Karise Bæk og Karise Kirkes ejendom syd for.

 

Kommunens tilladelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet inden fire uger fra denne offentliggørelse, det vil sige senest den 7. september 2020. I tilladelsen kan du se en udførlig klagevejledning til, hvordan du klager og hvem der er klageberettigede i sagen. 

Spørsgmål til projektet kan sendes til Natur & Miljø

Opdateringsdato: 10.08.2020 - 23:18

Kontaktinformation