Tilladelse til udledning af overfladevand fra Østbanen til Karise Bæk

Faxe Kommune meddeler hermed tilladele til udledning af overfladevand via regnvandsbassin fra Østbanen til Karise Bæk

Faxe Kommune har modtaget ansøgning om udledning af overfladevand fra Østbanen, via regnvandsbassin til Karise Bæk station 2055. 

Udledningen sker fra udledningspunkt F10, som ikke kunne genfindes i felten. Derfor er der søgt om at opsamle alt vand fra opland F10 til et regnvandsbassin ved Karise Station, hvorfra vandet  via vandbremse på 2 liter per sekund udledes til Karise Bæk.

Da Karise Bæk er hydraulisk belastet ved udledningspunktet, og der også er søgt om uforandret udledning på 17 liter fra F8-F9 ved station 2055, er der i tilladelsen stillet vilkår om, at Lokaltog A/S skal gennemføre et reguleringsprojekt med udledning af sten, inden afvandings systemet for Øst-banen renoveres. Projektet skal gennemføres for at bremse vandet og dermed hindre erosion.

Ansøgningerne er indsendt i forbindelse med, at Lokaltog A/S skal forny Øst-banens sporanlæg herunder renovere banens afvandingssystem.

Tilladelsen gives efter Miljøbeskyttelseslovens §28 stk. 1.

Tilladelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet i en periode på 4 uger fra den er meddelt. Du finder klagevejledning i tilladelsen.

Klagefristen udløber 8. april 2022