Tilladelse til udledning af overfladevand fra Østbanen til Pebringe Bæk

Faxe Kommune meddeler hermed tilladelse til udledning af overfladevand fra Østbanen til Pebringe Bæk

Faxe Kommune har modtaget ansøgning om udledning af overfladevand svarende til det historisk tilladte fra Østbanen, udledningspunkt F17 og F18, til Pebringe Bæk station 800.  

Ansøgningen er indsendt i forbindelse med, at Lokaltog A/S skal forny Østbanens sporanlæg og herunder genoprette det oprindelige afvandingssystem, der ikke har været vedligeholdt i mange år.

Tilladelsen gives jf. §28, stk. 1 i Miljøbeskyttelsesloven

Tilladelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet i en periode på 4 uger fra den er meddelt.
Du finder klagevejledning i tilladelsen.

Klagefristen udløber 7. april 2022