Tilladelse til udledning af overfladevand fra Østbanen til Vivede Mølleå

Faxe Kommune meddeler hermed tilladelse til udledning af overfladevand fra Østbanen til Vivede Mølleå

Faxe Kommune har modtaget ansøgning om udledning af overfladevand  fra Østbanen, udledningspunkt F27, til Vivede Mølleå station 2150.
Der søges om en akkumuleret udledning på 15 liter per sekund fra oplandene F27E og F27W, hvilket svarer til den udledning Vivede Mølleå maksimalt kan tåle i udledningspunktet.

Ansøgningen er indsendt i forbindelse med, at Lokaltog A/S skal forny Østbanens sporanlæg herunder renovere banens afvandingssystem.

Tilladelsen gives efter Miljøbeskyttelseslovens § 28 stk. 1.

Tilladelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet i en periode på 4 uger fra den er meddelt. Du finder klagevejledning i tilladelsen.

Klagefristen udløber 12. april 2022

   
BilagStørrelse
PDF ikon tilladelse_udledning_af_draenvand_oestbanen.pdf4.02 MB
PDF ikon bilag_1.pdf1.59 MB
PDF ikon bilag_2.pdf24.6 MB
PDF ikon bilag_4.pdf165.04 KB
PDF ikon Bilag_5.pdf707.23 KB