Tilladelse til udledning af regnvand efter rensning, forsinkelse og neddrosling i regnvandsbassin i Karise

Tilladelse til udledning af regnvand efter rensning, forsinkelse og neddrosling i regnvandsbassin i Karise

 Den vestlige del af Karise er blevet kloaksepareret. Regnvandet fra en stor del af området skal ledes gennem et bassin inden det ledes ud i Karise Bæk.

 

Opdateringsdato: 08.06.2022 - 11:07