f

Tilladelse til udskiftning af bro

Grundet flere skaber på broen over Orned Bæk på Terslevvej vil Faxe Kommune udskifte broen for at opretholde trafiksikkerheden på vejen.

Den eksisterende broplade er udformet af beton og indstøbte I-jern. De eksisterende vederlag og fløjvægge består af tilhuggede granitblokke. Broen er oplyst til at være opført i 1931.

Ved de seneste eftersyn er der registreret skader på broen, bl.a. er trafiksikkerheden ikke opfyldt grundet defekte kantbjælker og rækværker samt manglende autoværnsfunktion. Det anbefales at eksisterende bygværket totaludskiftes med et fladbundet stålrør. Det nye stålrør sammenkobles med eksisterende stålrør under cykelstien vest for Terslevvej, så den fremtidige bro bliver en lang rørbro. 

 

Klagemulighed

Tilladelsen til projektet kan påklages til d. 24. maj 2023. Du kan se mere i vedlagte afgørelser om klageberettigede og om hvordan man klager.

BilagStørrelse
PDF ikon Tilladelse og dispensation556.06 KB
PDF ikon Ansøgning6.31 MB
Opdateringsdato: 27.04.2023 - 15:33

Kontaktinformation

Kontakt vandløbsgruppen på

mail: naturogmiljoe@faxekommune.dk
Telefon: 56 20 30 64

Telefonen er åben mandag-fredag fra 9.00-13.00, dog torsdag fra 9:00-17:00