Tilladelser til ændret grødeskæring i Stenkilde Bæk

Faxe Kommune giver hermed tilladelse til at udføre vandløbspleje ved selektiv fjernelse af stive vandløbsplanter i Stenkilde Bæk mellem station 3.129 og 3.529

Projektets indhold:
Den pågældende vandløbsstrækning af Stenkilde Bæk er typisk helt tilgroet med pindsvineknop, som er en stivstænglet vandløbsplante, der vokser hurtigt og derfor spreder sig meget i vandløbet. Pindsvineknop begrænser vandføringsevnen i vandløbet, men en monokultur af planten er også dårligt for vandløbsmiljøet i Stenkilde Bæk. 

Faxe Kommune ønsker derfor at lave en vandløbspleje på strækningen som er målrettet pindsvineknoppen. Plejen vil blive foretaget med en såkaldt pincet/grab, som sættes på en maskine. Pincetten kan trække pindsvineknop og plantens rodnet op af vandløbet. Derved begrænses plantens vækst på strækningen, hvor regulativet skriver, at der ikke er anden vandløbspleje. 

Vandløbsplejen udføres ved at etablere en slynget strømrende på ca. 100 cm svarende til omkring 1/3 af vandløbets bundbredde, og det ønskes udført i første halvdel af juni måned. 

Forsøget med den nye vandløbspleje vil løbe over tre år, hvor Faxe Kommune årligt inden juni måned vil tage stilling til behovet for opfølgende pleje med pincetten for at opretholde førnævnte strømrende. 

Klagemulighed:
Afgørelsen om ikke VVM-pligt er meddelt i henhold til miljøvurderingslovens § 21, og kan påklages frem til d. 31. maj 2023. Tilladelse kan påklages til og med d. 5. juni 2023. Du kan se mere i de vedlagte afgørelser om klageberettigede og om hvordan man klager.