.

Tilladelser til ny udstillingsbygning på Gisselfeld Kloster

Faxe Kommune har meddelt tilladelse til en ny udstillingsbygning til Gisselfeld Kloster. Bygningen vil medvirke til at genskabe og forstærke det kulturhistoriske miljø omkring Gisselfeld Kloster.

Formålet med udstillingsbygningen er dels:

  • At etablere en permanent udstilling af etnografi og jagttrofæer samt en samlinger af fugle, som løbende opdateres.
  • At etablere mulighed for diverse særudstillinger.
  • Formidling af natur og jagt. 

Dette projekt er en alternativ placering af udstillingsbygning i forhold til den som Faxe Kommune meddelte tilladelse til i starten af 2021. I nærværende projekt er der meddelt tilladelse efter planloven og naturbeskyttelsesloven til projektet. 

 

Klagemulighed

Der er fire ugers klagefrist på både landzonetilladelse og dispensation efter søbeskyttelseslinjen. Du kan se en detaljeret klagevejledning i begge afgørelser. 

 

 

Opdateringsdato: 10.03.2022 - 16:52

Kontaktinformation

Center for Plan & Miljø

Naturteamet

Frederiksgade 9

4690 Haslev

E-mail: naturogmiljoe@faxekommune.dk

Tlf. 56 20 30 61

Telefonen er åben mandag-fredag fra 9.00-13.00, dog torsdag fra 9:00-17:00