kort over projektområde

Udskiftning af rørbroer samt rørlægning af vejgrøft langs Terslevvej

Faxe Kommune ønsker at udskifte to vejbroer ved Vendebækken, som løber under Terslevvej. I den forbindelse vil vi også rørlægge vejgrøften mellem de to broer for at forbedre trafiksikkerheden på strækningen.

Faxe Kommune har udført brotilsyn ved flere vandløb og fundet, at en rørbro (bro 38) er i så dårlig stand, at den skal udskiftes. I det en nedstrøms liggende rørbro ( bro 39) ligger med et bagfald udskiftes denne også i forbindelse med anlægsarbejdet.
Mellem de to broer ligger en åben vejgrøft på ca. 100 meters længde. Grøften ligger så tæt på Terslevvej at vejunderlaget er begyndt er erodere ned i grøften. For at vi kan opretholde trafiksikkerheden på Terslevvej rørlægges grøften med samme rørdimension som de to rørbroer.

Renoveringen omfatter udskiftning af begge rørbroer med nye Ø600 betonrør. Mellem de to rørbroer løber Vendebækken som en mindre vejgrøft på ca. 100 meter og denne rørlægges ligeledes med et Ø600 beton rør.

 

Klagemulighed

Afgørelsen om ikke VVM-pligt kan påklages frem til d. 20. april 2023. Tilladelsen til projektet kan påklages til d. 8. maj 2023. Du kan se mere i vedlagte afgørelser om klageberettigede og om hvordan man klager.

Opdateringsdato: 11.04.2023 - 12:34

Kontaktinformation

Kontakt vandløbsgruppen på

mail: naturogmiljoe@faxekommune.dk
Telefon: 56 20 30 64

Telefonen er åben mandag-fredag fra 9.00-13.00, dog torsdag fra 9:00-17:00