Orientering om anlæg af cykelstier ved Bråbyvej

Kom til infomøde 7. juli kl. 19 for at høre mere om cykelstier på Bråbyvej.

Vi indbyder til et møde den 7. juli 2022 kl. 19, hvor vi orienterer om kommende anlæg af cykelstier ved Bråbyvej i Haslev.

Mødet holdes i kantinen på Rådhuset – Frederiksgade 9 - Haslev

Ved mødet orienteres om projektet – herunder tidsplanen for arbejdet.
 

Opdateringsdato: 23.06.2022 - 12:54