2. høring af udkast til miljøgodkendelse på Ågårdsvej 2, 4653 Karise

Udkast til § 16a miljøgodkendelse af husdyrproduktionen på Ågårdsvej 2, 4653 Karise sendes i 2. høring.

Faxe Kommune behandler i øjeblikket en ansøgning om miljøgodkendelse efter Husdyrbruglovens § 16a, af den nuværende husdyrproduktion på Ågårdsvej 2, 4653 Karise.
Udkastet har fra 28. september til 28. oktober 2018 været i høring hos ansøger, matrikulære naboger, naboer indenfor lugtkonsekvensområdet samt øvrige parter i sagen.

Da 1. høringsrunde har ført til justering af udkastes vilkår 11. omkring håndtering af gylle på lørdag samt søn- og helligdage, har Faxe Kommune valgt at sende det ændrede vilkår i fornyet høring hos de høringsberettigede.

Fristen for at komme med bemærkninger til det nye vilkår i udkastet er 9. december 2018

Eventuelle bemærkninger skal være skriftlige, og sendes til Faxe Kommune pr. mail til naturogmiljoe@faxekommune.dk eller pr. brev til Center for Plan og Miljø Att.K Mette Birch, Frederiksgade 9, 4690 Haslev.

Du kan læse udkastet til miljøgodkendelse med det ændrede vilkår nedenfor.

 

BilagStørrelse
PDF ikon Udkast til miljøgodkendelse21.37 MB
Opdateringsdato: 26.05.2020 - 15:03

Høring

Start tidspunkt: 09.11.2018 - 11:30
Høringsfrist: 09.12.2018 - 23:45

Kontaktinformation

Faxe Kommune
Natur & Miljø
Frederiksgade 9
4690 Haslev
Telefon 56 20 30 00
E-mail: naturogmiljoe@faxekommune.dk

Telefonen er åben mandag-fredag fra 9.00-13.00