Ekspropriation - meddelelse om åstedsforretning

Ekspropriation til anlæg af cykelsti og fortov ved Maglemosevej i Haslev

Byrådet for Faxe Kommune har vedtaget at forbedre trafiksikkerheden for bløde trafikanter på Maglemosevej i Haslev. Derfor påtænkes der anlagt nyt fortov og cykelsti i vejens vestside samt afmærkning af cykelsti i vejens østside.

Der afholdes åstedsforretning med henblik på gennemførelse af ekspropriation til erhvervelse af de nødvendige arealer og rettigheder. Åstedsforretningen afholdes i medfør af §§ 100 og 101 i vejloven (lov nr. 1520 af 27. december 2014 om offentlige veje mv.).

Åstedsforretningen afholdes torsdag den 3. oktober 2019.

Åstedsforretningen begynder kl. 9.00 ved hjørnet af Lysholm Allé og Maglemosevej ved ejendommen lb. nr. 1, matr. nr. 17cb Haslev By, Haslev.

Mødetidspunktet for øvrige ejere fremgår af det materiale, der er ligger til gennemsyn.

Under åstedsforretningen besigtiges de berørte ejendomme, og omfanget af den påtænkte ekspropriation påvises overfor ejere og brugere. Ejere, brugere og andre, der berøres af den planlagte ekspropriation, kan under åstedsforretningen eller inden for en frist på 4 uger efter åstedsforretningen fremsætte bemærkninger, indsigelser m.v. til projektet.

Dette opslag tjener til underretning for enhver, der har en retlig interesse at varetage i anledning af ekspropriationen. Ejere af ovennævnte ejendomme er indvarslet ved særskilt brev.

Arealfortegnelse, kortmateriale m.v. ligger til gennemsyn på Bibliotek/Borgerservice Haslev, Jernbanegade 62,4690 Haslev og Bibliotek/Borgerservice Faxe, Rådhusvej 4, 4640 Faxe indtil afholdelse af åstedsforretningen den 3. oktober 2019.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Faxe Kommune, John Birkegaard, e-mail: jobi@faxekommune.dk, mobil: 61720927.

 

Opdateringsdato: 04.09.2019 - 11:11

Høring

Start tidspunkt: 04.09.2019 - 11:00
Høringsfrist: 04.09.2019 - 11:00