Før-offentlighed af ansøgningsmateriale til miljøgodkendelse på Freerslev Overdrevsvej 2 A, 4690 Haslev

Før-offentlighed af ansøgningsmateriale til miljøgodkendelse på Freerslev Overdrevsvej 2 A, 4690 Haslev

Bregentved Gods har ansøgt om § 16 a miljøgodkendelse til svineproduktionen på Freerslev Overdrevsvej 2 A, 4690 Haslev.

 

Ansøgningen omfatter godkendelse efter stipladsmodellen, af den udvidelse af produktionen på ejendommen, der 2015 blev miljøgodkendt efter husdyrgodkendelseslovens § 16a.

Med det ansøgte vil produktionen fremover blive reguleret ud fra antal kvadratmeter produktionsareal fremfor antal dyreenheder (DE).

 

Offentligheden har i en periode på 14 dage mulighed for at stille spørgsmål, kommentere og bidrage til sagens oplysning. Fristen for at komme med bidrag til sagen oplysning er den 30. september 2019.

 

Spørgsmål, kommentarer og bidrag til sagens oplysning kan sendes pr. mail til naturogmiljoe@faxekommune.dk eller pr. brev til Faxe Kommune, Natur og Miljø Att. Mette Birch/Maja Rohr Hansen, Frederiksgade 9, 4690 Haslev.

 

Hvis ansøgningen munder ud i et udkast til en miljøgodkendelse, vil udkastet blive sendt i 30 dages høring hos ansøger, naboer og øvrige berørte. Enhver, der på forhånd har udtrykt ønske om det, vil desuden få udkastet sendt til kommentering i forbindelse med høringsperioden.

 

For yderligere oplysninger kan Center for Plan og Miljø kontaktes på telefon: 56 20 30 71 eller mail naturogmiljoe@faxekommune.dk

 

Du kan se ansøgningsmaterialet nedenfor

BilagStørrelse
PDF ikon skema_208790.pdf759.3 KB
Opdateringsdato: 26.05.2020 - 15:00

Høring

Start tidspunkt: 09.09.2019 - 13:00
Høringsfrist: 30.09.2019 - 13:00