Før-offentlighed af ansøgningsmateriale til miljøgodkendelse på Grunderupvej 17, 4683 Rønnede

Rudbjerggård I/S har ansøgt om § 16 a stk. 2 miljøgodkendelse efter reglerne i Husdyrbrugloven til svineproduktionen på Grunderupvej 17, 4683 Rønende

Ansøgningen omfatter godkendelse efter nye regler jf. § 16 a af den eksisterende

slagtesvineproduktion på ejendommen samt udvidelse af staldarealet.

Med det ansøgte vil produktionen fremover blive reguleret ud fra antal kvadratmeter

produktionsareal fremfor antal dyreenheder (DE). Der sker altså ikke produktionsmæssige ændringer med det ansøgte.

 

Offentligheden har i en periode på 14 dage mulighed for at stille spørgsmål, kommentere og

bidrage til sagens oplysning. Fristen for at komme med bidrag til sagens oplysning er den 7.

Februar 2020.

 

Spørgsmål, kommentarer og bidrag til sagens oplysning kan sendes pr. mail til

naturogmiljoe@faxekommune.dk eller pr. brev til Faxe Kommune, Natur og Miljø Att: Maja Rohr Hansen, Frederiksgade 9,4690 Haslev.

 

Hvis ansøgningen munder ud i et udkast til en miljøgodkendelse, vil udkastet blive sendt i 30

dages høring hos ansøger, naboer og øvrige berørte. Enhver, der på forhånd har udtrykt ønske

om det, vil desuden få udkastet tilsendt i forbindelse med høringsperioden.

For yderligerer oplysninger kan Center for Plan og Miljø kontaktes på telefon 56 20 30 60 eller

mail naturogmiljoe@faxekommune.dk

Du kan se ansøgningsmaterialet her på siden under bilag.

 

Bilag

BilagStørrelse
PDF ikon skema_201819_1.pdf1.19 MB
Opdateringsdato: 24.01.2020 - 10:48

Høring

Start tidspunkt: 24.01.2020 - 10:30
Høringsfrist: 24.01.2020 - 10:45