Før-offentlighed af ansøgningsmateriale til miljøgodkendelse på Vordingborgvej 337B, 4682 Tureby

CMBII, Bregentved Gods har ansøgt om § 16 a efter nye regler i husdyrbrugloven til svineproduktionen på Vordingborgvej 337B, 4682 Tureby.

Ansøgningen omfatter godkendelse efter nye regler jf. § 16 a, der blev i 2015 givet miljøgodkendt efter daværende husdyrgodkendelseslovens § 12.

Med det ansøgte vil produktionen fremover blive reguleret ud fra antal kvadratmeter produktionsareal fremfor antal dyreenheder (DE). Der sker altså ikke produktionsmæssige ændringer.

 

Offentligheden har i en periode på 14 dage mulighed for at stille spørgsmål, kommentere og bidrage til sagens oplysning. Fristen for at komme med bidrag til sagen oplysning er den 28. juni 2019.

 

Spørgsmål, kommentarer og bidrag til sagens oplysning kan sendes pr. mail til naturogmiljoe@faxekommune.dk eller pr. brev til Faxe Kommune, Natur og Miljø Att. Maja Rohr Hansen, Frederiksgade 9, 4690 Haslev.

 

Hvis ansøgningen munder ud i et udkast til en miljøgodkendelse, vil udkastet blive sendt i 30 dages høring hos ansøger, naboer og øvrige berørte. Enhver, der på forhånd har udtrykt ønske om det, vil desuden få udkastet sendt til kommentering i forbindelse med høringsperioden.

 

For yderligere oplysninger kan Center for Plan og Miljø kontaktes på telefon: 56 20 30 71 eller mail naturogmiljoe@faxekommune.dk

 

Du kan se ansøgningsmaterialet her på siden under bilag