Før-offentlighed af ansøgningsmateriale til Vivedevej 8, 4640 Faxe

Anders Christensen har ansøgt om § 16 a stk. 2 miljøgodkendelse efter reglerne i Husdyrbrugloven til svineproduktionen på Vivedevej 8, 4640 Faxe

Ansøgningen omfatter godkendelse efter nye regler jf. § 16 a af den eksisterende slagtesvineproduktion på ejendommen. Der blev i 2009 givet § 12 miljøgodkendelse til produktionen efter daværende regler.

Med det ansøgte vil produktionen fremover blive reguleret ud fra antal kvadratmeter produktionsareal fremfor antal dyreenheder (DE). Der sker altså ikke produktionsmæssige ændringer med det ansøgte, og der opføres ikke nye staldanlæg eller ligende.

Offentligheden har i en periode på 14 dage mulighed for at stille spørgsmål, kommentere og bidrage til sagens oplysning. Fristen for at komme med bidrag til sagens oplysning er den  21. november 2019.

Spørgsmål, kommentarer og bidrag til sagens oplysning kan sendes pr. mail til naturogmiljoe@faxekommune.dk eller pr. brev til Faxe Kommune, Natur og Miljø Att: Mette Birch, Frederiksgade 9, 4690 Haslev.

Hvis ansøgningen muner ud i et udkast til en miljøgodkendelse, vil udkastet blive sendt i 30 dages høring hos ansøger, naboer og øvrige berørte. Enhver, der på forhånd har udtrykt ønske om det, vil desuden få udkastet tilsendt i forbindelse med høringsperioden.

For yderligerer oplysninger kan Center for Plan og Miljø kontaktes på telefon 56 20 30 71 eller mail naturogmiljoe@faxekommune.dk

Du kan se ansøgningsmaterialet her på siden under bilag.

Opdateringsdato: 26.05.2020 - 15:03

Høring

Start tidspunkt: 06.11.2019 - 16:00
Høringsfrist: 21.11.2019 - 16:00