Høring af spildevandsplan 2022-2026

Udkast til spildevandsplan 2022-2026 sendes i 8 ugers høring.

Faxe Kommune, Byrådet, har den 4. oktober 2021 besluttet at sende kommunens Spildevandsplan 2022-2026 i offentlig høring.

Spildevandsplanen kan jf. miljøbeskyttelseslovens § 32, stk. 3 ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Spildevandsplan 2022-2026 erstatter spildevandsplan 2016-2021. Planen for 2022-2026 giver en status på spildevandsområdet og indeholder en samlet oversigt over planlagte aktiviteter, investeringer og strategier inden for spildevandsområdet i Faxe Kommune.

Forslaget er i høring i perioden 4. oktober 2021 - 30. november 2021. Høringssvar skal være skriftlige og kan sendes til spildevand@faxekommune.dk

I høringsperioden bliver der afholdt borgermøde den 22. november 2021. Mødet afholdes på Kultunariet, Søndergade 12, 4690 Haslev kl 19.

Udkast til spildevandsplanen finder du her på siden.

Opdateringsdato: 25.11.2021 - 11:42

Høring

Start tidspunkt: 05.10.2021 - 16:00
Høringsfrist: